Güncellendi
İşlem Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için TeşekkürlerKromoendoskopi + zoom özellikli endoskopik sistemleri "ileri düzey endoskoplar" olarak adlandırılırlar. Bu sistemlerle görüntüleme de, mikromimari ve mikro-damarsal yapılar çok iyi bir şekilde görüntülenir ve erken tanı konabilir. Gözlenen poliplerin yüzey yapısı incelenerek, kansere dönüşebilen tip olup olmadığı ayırt edilir. Kansere dönebilecek neoplastik polipler geniş ve derin rezeksiyonla çıkartılarak hasta kötü risklerden kurtarılır.

Erken evre Crohn Hastalığı,  Ülseratif kolit, Behçet hastalığı sindirim sistemi tutulumu, iskemik kolit gibi hastalıklara erkenden tanı konabilir.

Advance (Chromo-endoscopy and magnification) is important for inflamatory bowel disease , especially for Crohn Disease. With advance endoscopy , we can diagn...

This video shows an live advanced (Chromoendoscopy with magnification) colonoscopy of a small neopastic (tubuler) polyp . It is very important for people who...

Blue Light imaging modu ile kolon ve poliplerin vasküler sistemleri çok net bir şekilde görüntülenip kansere dönüp dönmeyeceği araştırılmaktadır. Bu şekilde ...

BLI +zoom özellikli endoskopik sistemleri ileri düzey endoskoplar olarak adlandırılırlar. Bu sistemlerle görüntülemed mikromimari ve mikro-damarsal yapılar ç...